law and justice
JUDr. Pavel Zahradník
advokát v Jindřichově Hradci
Sepis smluv, zastoupení a obhajoba v soudních řízeních, mimosoudní řešení sporů

Pro občany

Poskytujeme kompletní právní servis pro občanskou klientelu, tj. zejména sepisy kupních a darovacích smluv včetně případně zřizovaných věcných břemen, předkupních práv, popř. zástav, zastupování v občanskoprávních sporech, řešení sporů podle zákona o rodině (rozvodová řízení, soudní, popř. mimosoudní řešení vypořádání majetku rozvádějících se a rozvedených manželů, spory o výživné), dále vymáhání občanskoprávních pohledávek, obhajoba obviněných a zastoupení poškozeného v trestním řízení a další právní pomoc dle domluvy s klientem. Bližší popis okruhu právní pomoci je uveden na těchto stránkách v části "Čím se zabýváme."

TOPlist