law and justice
JUDr. Pavel Zahradník
advokát v Jindřichově Hradci
Sepis smluv, zastoupení a obhajoba v soudních řízeních, mimosoudní řešení sporů

Pro podnikatele

Poskytujeme kompletní právní služby pro podnikání fyzických i právnických osob, zejména pomoc při založení společnosti, úpravu smluvních vztahů nutnou pro efektivní fungování podnikatele, sepisy obchodních smluv, kontrolu smluv zaslaných podnikateli ze strany obchodních partnerlů, nastavení smluvních vztahů tak, aby podnikateli nevznikaly pohledávky, popř. byly tyto pohledávky jednoduše vymahatelné u soudů, předžalobní upomínky a soudní vymáhání pohledávek (včetně spolupráce s exekutory) s tím, že postupujeme formou návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (výhoda spočívá v nižším soudním poplatku), zápisy do obchodního rejstříku, dále poskytujeme právní pomoc v oblasti pracovního práva, tj. zejména úpravu pracovních smluv dle platné legislativy, popř. tvorbu vnitřních předpisů zaměstnavatele upravujících mzdové nároky a povinnosti zaměstnanců ve vztahu k zaměstnavateli, obhajoba obviněných a zastoupení poškozeného v trestním řízení a další právní pomoc dle domluvy s klientem.

TOPlist