law and justice
JUDr. Pavel Zahradník
advokát v Jindřichově Hradci
Sepis smluv, zastoupení a obhajoba v soudních řízeních, mimosoudní řešení sporů

trestní právo

  • právní pomoc ve fázi prověřování, zda se stal trestný čin
  • sepis trestních oznámení
  • obhajoba obviněných po zahájení trestního stíhání v přípravném řízení i v řízení před soudem
  • zastoupení poškozených v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody (např. při dopravních nehodách)
  • další právní pomoc v oblasti trestního práva, která zde není výslovně uvedena

TOPlist