law and justice
JUDr. Pavel Zahradník
advokát v Jindřichově Hradci
Sepis smluv, zastoupení a obhajoba v soudních řízeních, mimosoudní řešení sporů

rodinné právo

  • zastoupení v řízení o rozvod manželství
  • zastoupení v řízení o péči o nezletilé
  • kompletní právní servis ve vztahu k tzv. nespornému rozvodu včetně sepisu dohod o vypořádání společného jmění manželů
  • vypořádání společného jmění manželů po rozvodu dohodou, popř. v rámci soudního řízení
  • zastoupení ve věcech úpravy styku s nezletilým dítětem
  • zastoupení ve věcech týkajících se výživného dle zákona o rodině
  • zastoupení v řízení o určení otcovství, popř. popření otcovství
  • další právní pomoc v oblasti rodinného práva, která zde není výslovně uvedena

TOPlist