law and justice
JUDr. Pavel Zahradník
advokát v Jindřichově Hradci
Sepis smluv, zastoupení a obhajoba v soudních řízeních, mimosoudní řešení sporů

obchodní právo

  • sepis obchodních smluv přizpůsobených požadavkům klienta na obsah smluvních vztahů
  • sepis smluv o smlouvách budoucích
  • sepis tzv. inominátních (nepojmenovaných) smluv, které nejsou jako smluvní typ uvedeny v obchodním zákoníku
  • předžalobní upomínky v oblasti vymáhání pohledávek
  • soudní vymáhání pohledávek včetně následné spolupráce s exekutory s tím, že řízení zahajujeme formou elektronického platebního rozkazu (výhoda spočívá v nižším soudním poplatku)
  • kompletní nastavení smluvních vztahů nutných pro efektivní fungování podnikatele
  • konzultace o obsahu společenských smluv, zakladatelských dokumentů a stanov obchodních společností
  • převod obchodních podílů a akcií
  • žaloby na zrušení účasti společníka v obchodní společnosti
  • další právní pomoc v oblasti obchodního práva, která zde není výslovně uvedena

TOPlist